SPOTKANIE Z RODZICAMI KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY