Spotkanie z Panią Dyrektor rodziców kandydatów nieprzyjętych do szkoły