Niepodległa Wielu Wymiarów - Koncert Chóru PSM w parafii p.w. św. Leona - 11 XI 2018