XIII Konkurs Pianistyczny - "Muzyka Krajów Nadbałtyckich" - 29 XI 2018