XII Konkurs Pianistyczny "Muzyka Krajów Nadbałtyckich"