Dla nauczycieli

1.   Komunikat MEN

 2. Druk godziny ponadwymiarowe   (prosimy o przesłanie wypełnionego druku do 25 marca 2020 r.

                                                              na adres mailowy szkoły)

 3. Informacja pierwsza

 

4. Komunikaty dotyczące uregulowań wewnętrznych będą zamieszczane w wiadomościach

    w dzienniku elektronicznym. Prosimy o codzienne sprawdzanie wiadomości zarówno na stronie

    jak i w  dzienniku   elektronicznym.

5. Bezpłatne warsztaty edukacyjne
 
     https://www.kuratorium.gda.pl/bezplatne-warsztaty-edukacyjne-online-dla-nauczycieli-edukatorow-bibliotekarzy-oraz-rodzicow/
 
6. Informacje ze strony Ministerstwa Cyfryzacji dot. wsparcia nauczycieli w prowadzeniu lekcji
     online:

 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online?fbclid=IwAR2PlWO9eKfKXYyBGDCRKNTVEN2NNStezU4ns30qxKDP1LIhCXG5Q4t0VjI

7. Zarządzenie nr 4/2020