Nieobecności nauczycieli

  

 

Przypominamy, iż:


30 kwietnia  2020 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.