Plan zajęć

  

Plan lekcji

obowiązujący od 01 października 2018 r.

 

Cykl 6 letni IV- VI i Cykl 4 letni I-IV

Cykl 6 letni III a i III b

 

Klasy I i II cyklu 6 letniego u Pani Kosiorowskiej maja plan bez zmian.