Plan zajęć

  

Plan lekcji

obowiązujący do 30 września 2018 r.

Cykl 6 letni klasy I-III

Cykl 6 letni klasy IV-VI oraz Cykl 4 letni klasy I-IV