Niepodległa Wielu Wymiarów - Koncert Chóru PSM w kościele p.w. św. Stanisława Kostki - 11 XI 2018