XIII Konkurs Pianistyczny - Muzyka Krajów Nadbałtyckich - 29 XI 2018